Foto verzameling Optimalisatie & Restauratie

Oude herinneringen weer als nieuw

Uw foto's blijven beschermd

Uw persoonlijke gegevens zoals adres., e-mail en contact informatie wordt niet in een gebruikersdatabase vastgelegd. Deze informatie kan daardoor dus ook niet eenvoudig worden ontvreemd. Alleen voor levering, facturatie en garantie passen wij een beperkte opslag periode van uw gegevens toe (6 maanden). Wij maken geen gebruik van marketing mailings en uiteraard delen wij uw gegevens niet met derden.

Uw foto's zijn privé eigendom. Afscherming van uw foto's zijn daarom voor ons van groot belang. Om ervoor te zorgen dat uw foto's niet op internet worden gedeeld of door middel van zogenaamde 'hacks' plotseling beschikbaar komen hanteren wij een zeer veilige manier van verwerking. 

Originele foto's, negatieven en dia's

Bij aanlevering van foto's met de post worden uw foto's in een kluis bewaard. Ons pand heeft daarnaast een hoge mate van beveiliging waaronder van een alarminstallatie met doormelding naar een alarmcentrale. Uw originele foto's en eventuele nieuwe afdrukken worden per aangetekende post aan u verstuurd.

Elektronische bestanden

Voor de aanlevering en retournering van bestanden maken wij gebruik van we-transfer. Hierdoor is de uitwisseling van bestanden alleen mogelijk tussen u en ons (gebruik van e-mail adres). 

Voor het bewerken van gescande fotobestanden wordt gebruik gemaakt van beveiligde opslag welke niet in verbinding staat met internet. Hierdoor is het onmogelijk dat deze bestanden middels 'hacks' ontvreemd kunnen worden.

Levering middels USB stick

Bij zeer grote hoeveelheden gescande fotobestanden is het handiger om het materiaal middels een USB stick te leveren. Wij adviseren u wel om deze per aangetekende post te versturen. Onze leveringen op een USB stick worden alle per aangetekende post verstuurd. 

Beperkte periode van opslag

Na levering blijven de bestanden 60 dagen bewaard om eventuele correcties te kunnen uitvoeren. Mocht u zelf de bestanden kwijt zijn geraakt, dan kunnen deze tot 60 dagen na levering nog door ons worden aangeleverd. Na 60 dagen worden de bestanden gewist zodat er geen risico op diefstal is.

Mocht u later toch nog dezelfde foto's verder willen optimaliseren of heeft u opnieuw een kopie nodig? De correcties en restauraties die wij op uw foto hebben uitgevoerd blijven wél bewaard. In overleg kunnen wij voor een gereduceerd bedrag uw foto's opnieuw leveren.

 


 Colofon: Foto Video en Audio Restauratie  /  Telefoon: 06-11165434

KvK nummer: 71661433  /  Bank: IBAN NL66 KNAB 0257 3670 71

op al onze orders zijn onze algemene voorwaarden van kracht.